Root Chakra Tincture (1)

Root Chakra Tincture (1)

8.50
Sacral Chakra Tincture (2)

Sacral Chakra Tincture (2)

8.50
Solar Chakra Tincture (3)

Solar Chakra Tincture (3)

8.50
Heart Chakra Tincture (4)

Heart Chakra Tincture (4)

8.50
Throat Chakra Tincture (5)

Throat Chakra Tincture (5)

8.50
3rd Eye Chakra Tincture (6)

3rd Eye Chakra Tincture (6)

8.50
Crown Chakra Tincture (7)

Crown Chakra Tincture (7)

8.50
Chakra Tincture Set (1-7)

Chakra Tincture Set (1-7)

49.95
CA5FAECC-F75E-42A3-9C77-613ED640FEBD

Blue lotus tincture

9.99